VĂN BẢN - CÔNG VĂN

<Số kí hiệu>: Công văn nội bộ
<Số kí hiệu>: Công văn từ Phòng GD&ĐT
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số 96/CV-PGDĐT v/v tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo trong các đơn vị trường học trực thuộc 23-4-2019 Công văn chấn chỉnh đạo đức nhà giáo, hụi hè tín dụng đen Tải về
2 Công văn hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với CBCCVC làm công tác thư viện trường học 28-3-2019 Tải về
3 382/SGDĐT – GDTH v/v chuẩn bị Hội nghị đánh giá 5 năm dạy học tài liệu TV1-CNGD 07-3-2019 Công văn chuẩn bị Hội nghị đánh giá dạy học TV1-CNGD Tải về
4 32/2014/QĐ-UBND_30/09/2014 03-04-2015 Quyết định của UBND tỉnh về Ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang tin điện tử thuộc tỉnh Kiên Giang Tải về